1897-03-07

sa narodil MUDr. Richard Foit, slovenský lekár internista, pôsobiaci v Prahe, univerzitný profesor, významný predstaviteľ diabetológie. Zomrel v roku 1973.