1849-03-10

sa narodil Ľudovít Vladimír Rizner, slovenský spisovateľ, pedagóg, etnograf, historik, zakladateľ slovenskej bibliografie. Zomrel v roku 1913.