1876-03-10

Alexander Graham Bell uskutočnil prvý úspešný telefónny hovor, keď povedal: „Mr. Watson, come here, I want to see you.“