1813-03-15

sa narodil John Snow, anglický lekár, ktorý demonštroval spojenie medzi výskytom cholery a pitnou vodou kontaminovanou splaškami. Odhalil, že zdrojom epidémie, ktorá zasiahla Londýn v roku 1854, bolo verejné vodné čerpadlo (na Broad Street) a postaral sa o jeho zatvorenie. Počet prípadov v ohrozenej lokalite potom prudko klesol. Vďaka svojmu vplyvu skvalitnil verejné zdravotníctvo v Londýne a okolí a mnohí ho pokladajú za otca epidemiológie. Zomrel v roku 1858.