1789-03-16

sa narodil Georg Simon Ohm, nemecký experimentálny fyzik, ktorý formuloval Ohmov zákon (elektrický prúd pretekajúci vodičom je priamoúmerný rozdielu elektrických napätí na koncoch vodiča a nepriamoúmerný elektrickému odporu medzi koncami vodiča). Pomenovali po ňom jednotku elektrického odporu (ohm) používanú v sústave SI. Zomrel v roku 1854.