1853-03-17

zomrel Christian Johann Doppler, rakúsky fyzik, matematik a astronóm, objaviteľ Dopplerovho javu – zmena pozorovanej frekvencie vlnenia v prípade, že pozorovateľ a zdroj vlnenia sa pohybujú navzájom alebo vzhľadom na prostredie, ktorým sa vlnenie šíri. Narodil sa v roku 1803.