1904-03-20

sa narodil Burrhus Frederic Skinner, americký psychológ, ktorý objavil praktické aplikácie behaviorizmu v podobe programového učenia a psychoterapie. Experimentoval s potkanmi a holubmi, pričom na doručovanie podnetov vynašiel malú skrinku s pákou uloženou vnútri – Skinnerov box. Živočích sa naučil asociovať stlačenie páky s prijatím odmeny, napr. v podobe potravy. Zomrel v roku 1990.