1928-03-21

bol Charles Lindbergh ocenený Medailou cti (najvyššie vojenské vyznamenanie udeľované vládou USA) za prvý sólový let cez Atlantik.