1769-03-23

sa narodil William Smith, anglický geológ, ktorý pracoval ako zememerač a kanálový inžinier. Na cestách po Veľkej Británii študoval geológiu a dokázal, že vrstvy hornín z rôznych lokalít možno dať do súvislosti porovnaním ich fosílneho obsahu. Vytvoril prvú geologickú mapu Anglicka a je považovaný za zakladateľa stratigrafie. Zomrel v roku 1839.