1897-03-23

sa narodil RNDr. Karol Lassovsky, astronóm a geofyzik. Zomrel v roku 1961 v USA.