1882-03-24

oznámil Robert Koch objav Mycobacterium tuberculosis, baktérie spôsobujúcej tuberkulózu.