0000-04-01

Medzinárodný deň vtáctva. V roku 1929 sa prijala medzinárodná konvencia o ochrane vtáctva.