1578-04-01

sa narodil William Harvey, anglický lekár, ktorý bol presvedčený o dôležitosti pokusov vo vede a zaujímal sa najmä o krv. V roku 1628 zverejnil výsledky svojho výskumu, podľa ktorých krv obieha v tele preto, lebo ju prečerpáva srdce. Pôsobil ako lekár kráľov Jakuba I. a Karola I. Zomrel v roku 1657.