1856-04-02

sa v Bratislave rozžiarili prvé plynové lampy.