1876-04-03

sa v českom Zlíne narodil Tomáš Baťa, zakladateľ obuvníckej továrne v Zlíne; prakticky uplatnil teoretické princípy školy vedeckého riadenia, aplikoval moderné americké metódy pásovej výroby na špecializovanú výroby, rozvinul program sociálnej starostlivosti o pracovníkov a systém odbornej prípravy zamestnancov. Presadil a rozšíril koncepciu záhradného mesta s originálnou funkcionalistickou architektúrou. Zomrel v roku 1932.