1987-04-05

zomrel Juraj Bosák, slovenský matematik; absolútny víťaz celoštátneho kola 1. ročníka česko-slovenskej Matematickej olympiády (1952). Venoval sa algebre a neskôr hlavne teórii grafov; jeden z organizátorov prvej svetovej konferencie o teórii grafov v Smoleniciach. Narodil sa 6. apríla 1933.