1896-04-06

sa v Aténach začali prvé novodobé olympijské hry.