1557-04-09

zomrel Mikael Olai Agricola, fínsky básnik, zakladateľ spisovnej fínčiny a fínskej literatúry – “otec fínskej literatúry”. Narodil sa približne v roku 1510.