1972-04-10

vo Washingtone, Londýne a v Moskve súčasne podpísali konvenciu o zákaze vývoja a skladovaní biologických (bakteriologických a toxických) zbraní.