1917-04-12

sa v Humennom narodil PhDr. Belo Polla, slovenský archeológ a historik.