1646-04-16

sa narodil Julian Hardouin Mansart, francúzsky architekt a dvorný staviteľ francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV; navrhol všetky prestavby a rozšírenia zámku vo Versailles. Ako prvý začal stavať byty pod strechami domov – manzardky. Zomrel v roku 1708.