1958-04-16

zomrela Rosalind Elsie Franklinová, anglická vedkyňa, ktorá spolu s M. Wilkinsom zhotovila röntgenové difrakčné fotografie DNA a zistila, že jej molekula má skrutkovitý tvar. Na základe výsledkov jej práce vytvorili F. Crick a J. Watson model dvojitej špirály. Narodila sa v roku 1920.