1927-04-17

sa začalo pravidelné rozhlasové vysielanie z Košíc (Košická pobočka Radiojournalu).