1774-04-21

sa narodil Jean-Baptiste Biot, francúzsky fyzik, matematik a astronóm, ktorý potvrdil existenciu meteoritov. Zistil, že intenzita magnetického poľa, ktoré indukoval elektrický prúd prechádzajúci drôtom, je nepriamoúmerná vzdialenosti od drôtu. Tento vzťah, známy ako Biotov-Savartov zákon, sa stal základom modernej elektromagnetickej teórie. Zomrel v roku 1862.