1909-04-22

sa narodila Rita Levi-Montalciniová, talianska neurologička, ktorá pri skúmaní rakovinových tkanív vyvolávajúcich extrémny rast nervových buniek izolovala nervový rastový faktor. Táto bielkovina je dôležitá pre rast a zachovanie nervov aj pre prevenciu a liečbu neurologických ochorení. Za svoj výskum získala Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu. Zomrela v roku 2012.