1774-04-25

sa narodil Christian Leopold von Buch, nemecký astronóm, geológ a paleontológ, ktorý sa zaoberal problematikou vzniku zemetrasení vo vzťahu k tektonike Zeme. Zomrel v roku 1853.