1777-04-30

sa narodil Karl Friedrich Gauss, nemecký matematik, ktorého významný prínos sa týkal teórie čísel alebo vyššej aritmetiky. Patril medzi najvplyvnejších matematikov a venoval sa komplexným číslam, neeuklidovskej geometrii, elektromagnetizmu a teórii chýb, čo viedlo k predstave normálneho rozdelenia početnosti (Gaussova krivka). Zomrel v roku 1855.