1967-05-02

zomrel PhD. Jan Eisner, český archeológ, ktorý v medzivojnovom období pôsobil na Slovensku, univerzitný profesor, akademik, spoluzakladateľ Slovenského múzea v Bratislave. Narodil sa v roku 1885.