1822-05-05

sa v Hornej Mičinej narodil Alexander Havas, archeológ, venoval sa prieskumu rímskych pamiatok na území Budapešti. Zomrel v roku 1894.