1856-05-06

sa narodil Sigmund Freud, rakúsky lekár, psychológ a psychiater, zakladateľ psychoanalýzy. Bol 3. najcitovanejším psychológom 20. storočia. Zomrel v roku 1939.