1918-05-11

sa narodil Richard Phillips Feynman, americký fyzik, učiteľ a komunikátor, ktorý mal talent na riešenie hádaniek a nezdolateľných problémov. Pripisuje sa mu zásluha na vzniku kvantovej elektrodynamiky – teórie popisujúcej interakciu elektricky nabitých častíc (napríklad elektrónov) s fotónmi (balíčky elektromagnetického žiarenia), za ktorú získal Nobelovu cenu. Venoval sa aj iným odvetviam fyziky vrátane supratekutosti a vývoju kvarkového modelu. Zomrel v roku 1988.