1717-05-13

sa vo Viedni narodila Mária Terézia, cisárovná Svätej ríše rímskej nemeckého národa, Kráľovná Uhorska, Česka, Chorvátska a Slavónska, arcivojvodkyňa Rakúska, vojvodkyňa Parmy a Piacenzy a veľkovojvodkyňa Toskánska; pričinila sa o ekonomické a školské reformy. Zomrela v roku 1780.