1888-05-13

sa narodila Inge Lehmannová, dánska seizmologička, ktorá v roku 1936 na základe štúdia seizmických vĺn zistila, že Zem má pevné vnútorné jadro vnútri tekutého vonkajšieho jadra v dokumente nazvanom jednoducho . Zomrela v roku 1993.