1860-05-21

sa narodil Willem Einthoven, holandský lekár, fyziológ a fyzik. V roku 1903 zostrojil prvý elektrokardiogram (EKG) a v 1924 získal Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu. Zomrel v roku 1927.