1686-05-24

sa narodil Daniel Gabriel Fahrenheit, nemecký fyzik, vynálezca ortuťového teplomeru s dochovanou stupnicou. Táto stupnica sa podľa autora nazýva Fahrenheitova, odpovedajúca jednotka sa značí °F. Zomrel v roku 1736.