1822-06-03

sa v Bratislave narodil MUDr. Juraj Böckh, lekár, prírodovedec
(zoológia, botanika) a arachnológ svetového významu. Zomrel v roku 1874.