1907-06-03

sa narodil Ing. arch. Alfréd Piffl, český architekt a archeológ, pôsobiaci na Slovensku, iniciátor rekonštrukcie Bratislavského hradu a viacerých stredoslovenských kostolov. Zomrel v roku 1972.