0000-06-08

Medzinárodný deň oceánov (vyhlásený v roku 1992 na Konferencii OSN o životnom prostredí v Riu de Janeiro).