1867-06-11

sa narodil Charles Fabry, francúzsky fyzik, spolutvorca Fabry-Pérotovho interferometra. Zomrel v roku 1945.