0000-06-17

Svetový deň boja proti rozširovaniu púští a sucha