1832-06-17

sa narodil William Crookes, anglický fyzik a chemik, známy vynálezom vákuovej elektrónky nesúcej jeho meno (Crookesova trubica), ktorá sa stala bežným prostriedkom na skúmanie katódového žiarenia. Okrem toho objavil prvok tálium a určil prvú známu vzorku hélia. Zomrel v roku 1919.