1871-06-18

sa začala prevádzka železničnej trate Zvolen – Lučenec