1921-06-19

sa narodil Ing. Miroslav Horský, slovenský stavebný inžinier, zaslúžil sa o medzinárodné sympóziá a výstavy malej mechanizácie v stavebníctve SYMPOMECH. Zomrel v roku 1973