1922-06-19

sa narodil Aage Niels Bohr, dánsky fyzik; zaoberal sa jadrovou fyzikou a kvantovou mechanikou; nositeľ Nobelovej ceny za teóriu štruktúry atómového jadra; syn fyzika Nielsa Bohra. Zomrel v roku 2009.