0000-06-23

Medzinárodný olympijský deň. V roku 1894 bol v tento deň založený Medzinárodný olympijský výbor, organizácia sídliaca v Lausanne vo Švajčiarsku.