1883-06-24

sa narodil Victor Franz Hess, rakúsko-americký fyzik, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku za objav kozmického žiarenia. Pomocou balóna vykonával prieskum ionizácie vzduchu vo výške približne päť kilometrov a objavil, že toto žiarenie nemá (iba) pozemský pôvod, pretože s rastúcou výškou jeho intenzita stúpa. Zomrel v roku 1964.