1927-06-28

sa narodil Frank Sherwood Rowland, americký chemik, ktorý sa podieľal na odhalení príčin vzniku ozónovej diery, v roku 1995 získal Nobelovu cenu „za prácu na chémii atmosféry, hlavne na spotrebe ozónu“. Zomrel v roku 2012.