1946-06-28

založili v Bruseli Medzinárodnú rozhlasovú a televíznu organizáciu (dnešný názov OIRT, L’Organisation internationale de radiodiffusion et de télévision)