1868-07-04

sa narodila Henrietta Swan Leavittová, americká astronómka, ktorá začiatkom 20. storočia pracovala na Harvardovom univerzitnom observatóriu. Jej štúdium premenných hviezd v Malom Magellanovom oblaku viedlo k formulovaniu zákona definujúceho závislosť medzi periódou a svietivosťou. V prípade premenných hviezd typu cefeíd je možné na základe tohto vzťahu stanoviť vzdialenosť. Zomrela v roku 1921.