1497-07-08

vyplával z Lisabonu Vasco da Gama so štyrmi plachetnicami na prvú priamu európsku výpravu do Indie. Mys Dobrej nádeje oboplávali 22.11.1497 a po niekoľkých zastávkach na východoafrickom pobreží dosiahli lode 20.5.1498 indický subkontinent pri meste Kalikat. Druhú výpravu do Indie uskutočnil da Gama v roku 1502 a tretiu v roku 1524.